Projekty

GMA -Global Mountain Activity QSL
 
 

Karty QSL – są potwierdzeniem nawiązania amatorskiej łączności radiowej przez krótkofalowców.
A QSL card is a written confirmation of either a two-way radiocommunication between two amateur radio stations.

QSLQSL
A45XR7Z1IS
4K6NLU4VZ
SV9RGI9K2OF
VE2BVVTA3MHA
F6ARS F6EAO
OG5N OH6XG
IK2HTY IZ0SPA
S05MAX HB9HLM
EA2AA SQ2MGM

 
 

SSTV (ang. Slow Scan TeleVision) – jeden ze sposobów przesyłania obrazów drogą radiową. Jest to system telewizyjny, wykorzystywany najczęściej do łączności amatorskiej w zakresie fal krótkich. W emisji SSTV czas przesyłu pojedynczego obrazu zawiera się pomiędzy kilkunastoma sekundami a kilkoma minutami, zależnie od sposobu zakodowania sygnału SSTV i rozdzielczości obrazu.

G0MSA SSTV F5FCH SSTV
f4cyh SSTVDO2PP SSTV

 

 
 

Dyplomy krótkofalarskie są wydawane przez narodowe związki krótkofalarskie, kluby oraz grupy indywidualnych nadawców. Dyplomy przyznawane są za łączności (dwustronna wymiana),np. ze stacjami okolicznościowymi, za określoną ilość łączności. Warunki określa organizator w odpowiednim regulaminie.

Dyplom SMOTA
Złoty dyplom - Kopalnie Śląskie na antenie 2018, organizowany o z okazji tradycyjnej "Barbórki".

DYPLOM YOTA
Brązowy dyplom za przeprowadzone łączności z młodymi ludźmi z całego świata pod wspólnym sufiksem YOTA.
(Youngsters On The Air) - Grudzień 2018

Dyplom Mikołajczyk
Dyplom - Stanisław Mikołajczyk - Premier Rządu RP na uchodźctwie w 52 rocznicę śmierci. Grudzień 2018