Projekty

GMA - Global Mountain Activity QSL
 
 

SQ8CBY QSL card

SQ8CBY QRP equipment
mój sprzęt QRP / my QRP equipment

My first diploma

Mój pierwszy dyplom - Narodowe Święto Niepodległości 2016