Bieszczady 2008


Sierpień 2008 - Mała pętla wokół Bieszczad - Szlakiem drewnianych cerkwi
Przemyśl - Lesko - 99km, Lesko - Cisna - 76 km, Cisna - Chrewt - 31.5 km, Chrewt - Przemyśl - 104km